Bitkilerin yaşayabileceği uygun hava ve çevre şartlarını oluşturmak için, cam, plastik, fiberglas gibi ışığı geçiren malzemelerden yapılmış olan, örtülü yapı elemanlarına sera denir. Ortam ılıman iklime sahip bir ortam ise ve meyve-sebze yetiştiriciliği yapılıyorsa, genel olarak sebze yetiştirilen seralarda cam örtü, meyvelerde ise plastik örtü altında sera yapılmaktadır. Bu nedenle Türkiye de meyve ve sebze yetiştiriciliği genel olarak akdeniz ve ege bölgesinde yapılmaktadır. Bunun nedeni ise bu bölgelerdeki iklimin diğer ortamlara göre daha ılıman olmasıdır.

SERA İLE TARIM YAPMANIN OLUMLU ETKİLERİ

Boyca küçük sayılan ve dışarda doğal olarak yetişebilen meyve ve sebzeler seralarda cam ve plastik örtüler altında turfanda olarak yetiştirilebilir. Her mevsimde istenilen ürün, gelişen teknoloji ve optimum ortam koşulları sağlanarak yetiştirilebilmekte ve bunun yanında serada üretilen bitkilerin verimi daha fazla olmaktadır.

 


SERA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Seralar fiziki özelliklerine ve boylarına göre olmak üzere 2 ana gruba ayrılmaktadır.
Fiziki Özellik Olarak Sınıflandırıldığında; çatısız seralar, tek çatı seralar ve çok çatılı seralar olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır. Çatısız seralarda; çok fazla eğime sahip olan arazilerde sekileri oluşturan 2 duvar arasına kurulan seralardır. Tek çatılı seralar; düz olan fakat ufak arazilerde kurulan seralardır. Çok çatılı seralar ise düze olan fakat geniş arazilere kurulan seralardır.
Boylarına Göre Seralar Sınıflandırıldığında; alçak çatılı seralar ve yüksek çatılı seralar olarak 2 gruba ayrılmaktadır. Alçak çatılı seralar genellikle soğuk ve rüzgarlı olan bölgelere kurulmaktadır. Alçak çatılı seralarda kısa boylu bitkiler yetiştirilmektedir. Yüksek çatılı seralar;Sıcak olan bölgelerde ve yetiştirilen ürünün uzun boylu olduğu bölgelerde kullanılan sera tipidir.

SERACILIK

Seralarda tarım ürünlerinin yetiştirilmesi işlemi seracılık olarak tanımlanır. İklimin etkisinin olduğu bölge ve alanlarda iklim etkisini ortadan kaldırmak için tasarlanmış seralarda mevsimi olmayan meyve ve sebzeler istenildiği zaman daha verimli olarak üretilebilmektedir.Seracılık Neden Önemli?

  • Daha az alan olmasına rağmen daha çok ürün almak mümkündür.
  • Sebze ve meyve yelpazesi geniş bir şekilde pazarda her zaman kalabilmektedir.
  • Halkın geçimi sağlandığı gibi ihraç yolu ile milli ekonomiye de katkısı büyüktür.
  • Yetiştirilen ürünün kalitesi daha yüksek olmaktadır.
  • Seracılık yapan işletmelerde devamlı olarak çalışma sağlanır.
  • Seracılıkla ilgili olan cam, plastik gibi maddelerin sanayilerinde bir pazar oluşur. 
    

SERACILIK YAPARKEN YER SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?

Seranın kurulacağı alanın seçimi önemlidir. Bu nedenle seranın kurulacağı yerin seçimi sırasında dikkatli ve hassas davranmak gerekmektedir.

 • Sera alanının kaliteli bir toprak yapısına sahip olması gerekmektedir.
 • Arazinin meyili önemlidir. Meyil genellikle %0.3 ile %1 arasında olmalıdır. Arazinin meyili yüksek ise teraslar inşa edilerek tesviye yapılmalıdır.
 • Serayı kuracağınız bölgede devamlı olarak su ve enerji olmalıdır. Bu konuda kesinti ve sorunlar olmamalıdır.
 • Kurulacak olan arazinin endüstri bölgelerinin dışında olmalıdır. Bu bölgelerden gelebilecek endüstriyel atıklara maruz kalmaması gerekmektedir.
 • Serayı kuracağımız alanda rüzgarın fazla olmaması gerekmektedir. Eğer ki rüzgarlı bir alana sera kurmak konusunda mecbur kalınırsa rüzgarkıranlar ile takviyeler yapılmalıdır. Eğer yağışın çok olduğu ortamlarda sera kurulacaksa bu bölgelerde eğim de az ise seralar kurutulmalıdır.

Seracılıkta önemli olan bir diğer konu da sulama sistemidir. Sulama sisteminin çok iyi yapılmış olması gerekmektedir. Damla sulama sistemleri genel olarak tavsiye edilen bir sistem olmasına rağmen seralarda günümüzde topraksız tarımın da yapıldığı aşikardır. Seracılık faaliyetleri sırasında organik gübrelerin kullanımı da önemlidir. Bitkinin düzgün ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için bu gerekli olan bir konudur.