İpek Böceği Yetiştiriciliği 

 İpek böceği besleme evi ve dut bahçesi tesisi ipek böceğinin temellerinin atıldığı yaş koza üretimi için yüksek verimlilik sağlayan, salgın hastalıklara karşı dayanıklılık sağlayabilen polihibrid (çok hücreli) tohumların üretimi özel ipekböcekçiliği tesislerinde yapılmaktadır. Türkiye coğrafya bakımından elinde bulundurduğu türler sayesinde kendi ipekböcekçiliği üretimini kendisi karşılayabilmektedir. İpekböceği üretimi senede 2 defa ve ilkbahar sonbahar dönemlerinde yapılmaktadır. İpekböceğinin kuluçka dönemi iklimden dolayı  ege ve akdeniz bölgelerinde sıcaklık yüksek olduğu için nisan ayında diğer bölgelerde mayıs ayında gerçekleşmektedir. İpekböceğinin hayatta kalabilmesi için tek ihtiyaç duyduğu şey dut yaprağıdır. Bir kutu içerisinde bulunan yaklaşık 20 bin yumurta ipekböceği için 500-600 kg dut yaprağı gerekmektedir. Hayvancılık Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre 2019 senesi 5890 kutu ipekböceği için 90 ton yaş koza üretildiği görülmektedir.
 

Dut Bahçesi Tesisi Kurulumu Nasıl Yapılır? 

İpekböceklerine özel olarak yapılan dut bahçesinin kapama bahçe ya da bağ bahçeleri olarak iki türde bahçe tasarımı yapılabilmektedir. İpekböcekçiliğine en uyumlu olan bahçe ise sadece dut ağaçlarının bulunduğu kapama türü bahçelerdir. Çünkü yapılan işler bakımından dut yapraklarının toplanması ve bakım işlemleri daha pratik şekilde yapılır. Yaprakların daha kolay toplanabilmesi adına dut ağaçları belirli bir plana göre dikilir. Her sene ilkbahar ayı geldiğinde kafalama tekniği kullanılarak dutlar kesilmektedir. Dutlar çok geniş yapraklara sahip olmadığı için ekim işlemi sık sık yapılır böylece yaprağın daha verimli şartlarda büyümesi sağlanır. Kapama türündeki bahçelere bakıldığında 3-3,5 metre boşluk bırakılarak üst boşluk ise 1.3-1.5-2 metrelik aralıklarla dikim işlemleri gerçekleştirilir. Fidan miktarları ise şöyledir: 

  • Alan metrekare cinsinden hesaplanır ve sıralar arası mesafe (3-3,5 metre) ile sıra üstü mesafesinin (1,3-1.5-2 metre) çarpımına bölünerek gereken fidan miktarı belirlenir. Örneğin 3 metreye 1,5 metre ölçümüz ve 1000 metrekare alana sahibiz. Buna göre gereken fidan miktarı 1000/3*1,5 işleminden 222 olarak bulunmaktadır.

    Yaş Koza Üretimi Aşamaları 

    Türkiye’de 2 kere yapılan ipekböcekçiliği daha verimli olduğu için ilkbahar ayında besleme işlemi yapılabilmektedir. Tohum şeklinde tam kutu içinde 20.000 adet olacak şekilde satışı yapılmaktadır. Hayvancılık ve Tarım Bakanlığı tarafından ipekböceği yetiştirilmesine teşvik amacıyla tohumu üreten kuruma ücretsiz hibe destekleri sağlanmaktadır. Üreticiler 1 ay ipekböceğini yaş kozada besler ve 10 gün koza örmesi için bekler. Bu 40 gün bitiminde kozabirlik kurumuna teslim eder. 1 kutusunda yaklaşık 44 kg ürün çıkan  ipekböceğinin Türkiye’deki ortalaması 35 kilodur.