Büyükbaş hayvancılık yapmak ve çiftlik kurmak mı istiyorsunuz? Çiftlik kurmak isteyenler ise konu ile ilgili bilgi almalı ve çiftlik projesi örneklerini incelemelidir. Örnek hayvan çiftlikleri, bu anlamda yol gösterici olmaktadır. Bu işe başlamadan evvel besi çiftliği projesi çizilmeli ve fizibilite raporları hazırlanmalıdır. 50 başlık ahır ile 100 başlık besi çiftliğinin maliyeti elbette ki aynı olmayacaktır. İçeriğimizde sizler için yaptığımız 5 ve 10 baş hayvan çiftliği maliyetlerini ve proje örneklerini inceleyebilirsiniz. 
 

Büyükbaş Hayvan Çiftliği Nasıl Kurulur?

Hayvancılık maliyet gerektiren işlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzmanlar tarafından hayvancılığa başlayacak olanların ilk etapta küçükbaş hayvancılık ile bu yola girmeleri tavsiye edilmektedir. Çünkü küçükbaş hayvancılık daha az maliyet gerektiren bir iştir. Hayvanların alınması, tüketilen yem miktarı ve diğer işletme giderleri büyükbaş hayvancılığa göre daha uygun olmaktadır. Ancak kazanç sağlamak isteyenler de büyükbaş hayvancılığa yönelmektedir. Büyükbaş hayvanların etinden, sütünden, derisinden ve hatta gübresinden dahi yararlanılabilir. Besi hayvancılığının yanı sıra süt hayvancılığı için büyükbaş hayvanlar oldukça idealdir. 

Küçükbaş hayvanların sütü değerlidir ancak elde edilen süt miktarı az olmaktadır. Süt hayvancılığı yapacak olanların büyükbaş hayvancılığa yönelmesi gerekmektedir. Özellikle hayvan cinsleri incelenmeli ve çiftlik kurulmadan evvel gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Hayvancılık riskli işlerden bir tanesidir. Kazanç getirmesinin yanı sıra kurulacak olan çiftliğin giderlerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu giderler, bakılacak olan hayvan sayısına göre de değişiklik göstermektedir. Bu sebeple 5 ve 10 büyükbaşı ayrı ayrı ele alarak maliyet hesaplamaları yapacağız. Büyükbaş hayvancılıktan kar elde etmek isteyenlerin fizibilite raporları oluşturması, işletmenin gidişatı açısından da oldukça önemlidir. 
 

Çiftlik Kurulumunda Gerekli Malzemeler

Büyükbaş hayvan çiftlikleri ya da ahırlar 3 temel malzemeden yapılmaktadır. Bu malzemeler;

  1. Çelik konsültasyon
  2. Prefabrik
  3. Betonarmedir. 

Prefabrik yapılar genel olarak kanatlı ve damızlık kanatlı hayvan yetiştiriciliği için kullanılmaktadır. Betonarme yapılar dayanıklı olduğu için çok sık tercih edilmektedir. Uzun yıllar hayvancılık faaliyetlerini sürdürmek isteyenler dayanıklı malzemeleri kullanmalıdır. Sadece hayvan barınakları değil, gezinme yerleri, doğum alanları, yem depoları ve sürü yöneticisi barınaklarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bu detaylar düşünüldüğünde işletme maliyetleri artmaktadır. Ayrıca hayvancılık işletmelerinin kurulması amacı ile faaliyet gösteren pek çok firma bulunmaktadır. Bu firmalar ile anlaşarak işletmenizi kurabilirsiniz.

Meralar daha çok küçükbaş hayvancılık alanında kullanılmaktadır. Ancak büyükbaş hayvanların da doğada gezdirilmesi et ve süt verimi bakımından önemlidir. Yüzde 100 kaliteli bir çiftlik de kursanız önemli olan hayvan cinsi seçimi ve beslenme koşullarıdır. Hayvanların hangi dönemlerinde hangi yem ile besleneceğini vb. bilmeniz gerekmektedir. Beslenme konusu özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus olacaktır. Çünkü işletme giderlerinin büyük bir bölümünü yem maliyetleri oluşturmaktadır ve büyükbaş hayvanların yedikleri yem miktarları küçükbaş hayvanlara göre oldukça fazla olmaktadır. Ancak Ziraat Bankası büyükbaş hayvan kredisi alarak işletmenizi kurabilir ve yem maliyetleri için finansman elde etmiş olursunuz.
 

Büyükbaş Hayvan Çiftliği Türleri

Büyükbaş hayvan çiftli proje örneklerine değinmeden evvel hayvan çiftlikleri ile ilgili bilgi vermek istiyoruz. Çünkü çok fazla hayvan çiftliği çeşidi bulunmaktadır. Bunlar bağlı duraklı ahırlar, serbest duraklı ahırlar ve serbest ahırlardır. Türkiye’ de bağlı duraklı ahır sistemi oldukça çok kullanılmaktadır. Bu ahırlarda uzağı dana bölgesi, doğum ve sağım işlemleri için ayrı ayrı kullanılmaktadır.

Kuruluş için gerekli olan sermayenin büyük bir bölümünü kapalı ahırlar oluşturmaktadır. Hayvanların yağıştan ve soğuk iklim koşullarından etkilenmemesi adına onları koruyucu ahırların yapılması yeterli olacaktır. Güney cephesi açık olan ahırların tercih edilmesi ve sundurmalı tesisler büyükbaş hayvancılık için yeterli olmaktadır. Büyükbaş hayvanlar soğuğa dayanıklı olduklarından dolayı kapalı ahırların yapılması ve kapalı ahırlara bu kadar maliyet harcanması doğru olmayacaktır.
 

1- Bağlı Duraklı Ahır

Büyükbaş hayvanların bakımları oldukça kolay olmaktadır. Süt sağma ve yem ihtiyaçlarının karşılanması kendileri için ayrılmış alanlarda olmaktadır. Bu ahırlarda dikkat edilmesi gereken genişliklerdir. Durakların genişliği 110 cm civarında olmalıdır. Suluklar hayvanların su içmelerini kolaylaştıracak tarzda olmalıdır. Durakları ayırmak için profil malzeme kullanılmaktadır.

Bağlı duraklı ahır

Bağlı duraklı ahır

2- Serbest Duraklı 

Serbest duraklı ahırlar her hayvan için ayrı ayrı hazırlanmaktadır. Hayvanlar bu duraklara bağlanmazlar ve bağlı duraklı ahırlardaki gibi yemlik kısmı bulunmamaktadır. Sulama ve yemleme işlemleri için özel alanlar bulunmaktadır. Yine sağım da bu duraklarda yapılmaz. Durak genişliklerinin yine 110 cm olması idealdir. Durakların önleri kapatılmalıdır. Gübrelerin kanallara ulaşması amacı ile eğim verilmektedir. Yemlik alanların 70 cm genişlikte olması gerekmektedir. Suluk ve yemlikler arasındaki mesafe çok fazla olmamalıdır.

 

Serbest Duraklı Ahır

Serbest Duraklı Ahır
 

3- Serbest Ahır

Hayvanlar belirlenen alanlarda duraklarda değil, grup halinde durmaktadır. Hayvan sayısı ve gübre kanallarına göre ahırların büyüklüğü değişiklik gösterecektir. Bir hayvan için gerekli olan büyüklük 1,5 metrekare ile 3 metrekare arasında değişmektedir. Serbest ahırlar da, kapalı ya da yarı kapalı olarak kullanılabilir. İneklerin ya da diğer büyükbaş hayvanların rahatça hareket etmelerine imkan vermektedir. Yine hayvanların yemlikleri ve gübrelik alanlar belirlenmiştir. Özellikle inşaat maliyetleri açısından oldukça uygun olmaktadır. Bu ahırlar kompost ahır ismini de almaktadır. Büyükbaş ya da küçükbaş hayvancılık yapmak istemiyorsanız kaz ördek hindi çiftliği hibesi alarak da işletmenizi kurabilirsiniz.

Serbest ahır

Serbest ahır

Sistemlerine göre ahır projeleri yukarıda gösterilmektedir. Bu projeler yardımı ile büyükbaş hayvancılık işletmenizi kurabilirsiniz. Aşağıdaki örnek projeleri de inceleyebilirsiniz.

 

Büyükbaş Hayvan Çiftliği Proje Örnekleri

1- Sağmal Hayvan Ahır Projesi 

Sağmal ahırlar süt hayvancılığı yapacak olan kişiler için kullanılmaktadır.

sağmal hayvan ahırı

sağmal hayvan ahırı mimari proje

2- Açık Ahır Projesi 

Açık ahırlar özellikle iklim bakımından daha uygun yerlerde kullanılmaktadır. Çok yağış alan bölgelerde bu ahır tipi tavsiye edilmez.

Açık Ahır Projesi 

Açık Ahır mimari proje

3- Yarı Açık Ahır Projesi 

Yarı açık ahırlar ülkemizdeki iklimler için elverişlidir. Hayvanların yağıştan korunması, soğuk hava koşullarından etkilenmemeleri adına özellikle duraklı ve yarı açık ahırlar tercih edilmelidir. Ancak hayvan sayısının az olması durumunda serbest ve sundurma ahırlar tercih edilebilir.

Yarı Açık Ahır

Yarı Açık Ahır mimari proje
 

Hayvan çiftliği kurmak için acele etmeyiniz. İlk etapta hayvan türleri üzerinde detaylı bir araştırma yapınız. Daha sonra hayvancılık faaliyetleri için arazi bulunuz. Mevcut arazileriniz üzerinde firmalar ile anlaşarak kurulu tamamlayabilirsiniz. Daha sonra hayvan alımlarınızı yapınız. İşletmenizin alt yapı çalışmaları da oldukça önemlidir. Yapacağınız fizibilite raporları ile işletmenizi kurabilir ve faaliyetlere başlayabilirsiniz. Genç çiftçi şartlarını taşımanız dahilinde hibe başvurusunda bulunmanızı da bu noktada tavsiye edebiliriz.

Şayet hayvancılığa ilk kez başlıyor ve gerekli finansmana sahip değilseniz daha düşük maliyetlerde işletme kurabilir ve faaliyetlerinize küçükbaş hayvancılık ile başlayabilirsiniz. Ayrıca devlet tarafından verilen hibe ve destekleme ödemelerinden de yararlanarak işletmenizi kurabilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen desteklerden yararlanabilmek için ÇKS kaydı yaptırınız ve bakanlığın duyurularını takip ediniz.